ייפוי כוח בלתי חוזר

witness-signature-paper

כל מה שאתם צריכים לדעת על ייפוי כוח בלתי חוזר

 

נתחיל מהבסיס – ייפוי כח משמעותו מתן הרשאה לאדם אחר לפעול בשמך, במקרה שלנו – לבצע עבורך פעולה (או מספר פעולות) משפטית.
כאשר ניתן לאדם ייפוי כח, הוא הופך לשלוחו של אותו אדם – כלומר לפועל מטעמו. (זאת בניגוד לשליח – שפועל עבורנו אך לא מטעמנו). כלומר, מיופה הכח נכנס לנעלינו ומבצע בשמנו פעולות כאלו ואחרות.

ייפוי כח יהיה לרוב תחום בזמן או בפעולות מסוימות (ייצוג בשמו של אדם בבית המשפט, ביצוע פעולות בבנק וכד') אשר עם השלמתם (השלמת הפעולה או חלוף מועד הזמן) יפוג תוקפו של ייפוי הכח. בנוסף יכול האדם שהעניק את ייפוי הכח לבטל את כוחו של המיופה מטעמו בכל מועד שימצא לנכון.
כל זאת אינו שריר כאשר מדובר בייפוי כח בלתי חוזר, שהינו החריג לתחום ייפוי הכח. מתן ייפוי כח בלתי חוזר, כשמו כן הוא – בלתי ניתן לביטול. כלומר, לא יתאפשר לאדם לחזור בו מהרשות שנתן לאחר לפעול בשמו.

ייפוי כח יהיה לרוב תחום בזמן או בפעולות מסוימות (ייצוג בשמו של אדם בבית המשפט, ביצוע פעולות בבנק וכד') אשר עם השלמתם (השלמת הפעולה או חלוף מועד הזמן) יפוג תוקפו של ייפוי הכח. בנוסף יכול האדם שהעניק את ייפוי הכח לבטל את כוחו של המיופה מטעמו בכל מועד שימצא לנכון.
כל זאת אינו שריר כאשר מדובר בייפוי כח בלתי חוזר, שהינו החריג לתחום ייפוי הכח. מתן ייפוי כח בלתי חוזר, כשמו כן הוא – בלתי ניתן לביטול. כלומר, לא יתאפשר לאדם לחזור בו מהרשות שנתן לאחר לפעול בשמו.

נשאלת השאלה מדוע לאפשר מצב בו אדם מאבד את זכותו לחזור בו ממתן ייפוי כח מטעמו?

מתן ייפוי כח בלתי חוזר, ניתן במצבים בהם הפעולה המבוצעת במסגרת ייפוי הכח הינה בעלת השפעה על אדם נוסף, מה שנהוג לכנות "צד ג' ".

ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקאות מקרקעין


ייפוי כח בלתי חוזר נמצא בשימוש בעיקר בכל הקשור לעסקאות מקרקעין, ומטרתו לבטח את הצד השני לעסקה – הקונה. מוכר הנכס מייפה את כוחו של עורך דינו לביצוע עסקת המכירה במתן ייפוי כח בלתי חוזר, ובמסגרת זאת בהעברת הזכויות בנכס על שמו של הרוכש החדש. העובדה שמדובר בייפוי כח בלתי חוזר מבטיחה את השלמה העסקה ומונעת את האפשרות שהמוכר ייסוג מן העסקה לאחר קבלת התשלום מן הקונה.

ההבדל בין ייפוי כוח בלתי חוזר לייפוי כוח רגיל


חשוב להבין את חוזקו וכוחו של ייפוי כח בלתי חוזר – בעוד שייפוי כח רגיל יסתיים אוטומטית בעת פטירתו של המייפה, הרי שייפוי כח בלתי חוזר לא יבוטל גם במקרה של פטירת מייפה הכח. ייפוי כח בלתי חוזר הוא תעודת הביטוח של האדם הנוסף (צד ג') המבטיח לו את השלמת העסקה.

מאחר וכאמור מטרת ייפוי הכח הבלתי חוזר היא לבטח את הצד הנוסף לעסקה הרי שהוא גם היחיד שביכולתו להביא לביטולו של ייפוי הכח. על מנת להתיר ייפוי כח בלתי חוזר, נדרשת הסכמתו של צד ב'. במקרים מסוימים ניתן יהיה להביא להתרת ייפוי הכח גם ע"י בית המשפט, זאת במקרים בהם יוכח כי ייפוי הכח ניתן במרמה, תחת השפעה או שמי שהעניק אותו לא הבין את משמעותו.

לסיכום, ייפוי כח בלתי חוזר, הוא הבטחת הזכויות של אדם נוסף שעבורו יבוצעו הפעולות המשפטיות, זאת בניגוד לייפויי כח אחרים שתפקידם להבטיח דווקא את הזכויות של מי שהעניקו אותם.