פירוק שיתוף במקרקעין

שותפות במקרקעין עשויה להתאגד הן מבחירה והן מכורח נסיבות.

לעיתים שותפות במקרקעין יכולה להיכפות כאשר היא נוצרת, לדוגמה פירוק שיתוף בין יורשים או בין בני משפחה בעקבות ירושת נכס מסוים.

מאידך, שותפות במקרקעין מבחירה נוצרת בזמנים בהם שוררות בין השותפים הסכמות והרמוניה. הללו מתאגדים יחדיו לכדי השגת מטרה משותפת, עסקית, יזמית או פרטית ומתוך מחשבה כי כוחם יחד מתעלה על כוחו של כל אחד כיחיד.

אך מה קורה במקרה בו היחסים בין השותפים במקרקעין עולים על שרטון?

חוק המקרקעין מעגן, במסגרת סעיף 37(א), את הכלל לפיו כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף.

לעיתים חוסר הסכמה לגבי אופן ניהול הנכס או העסק, יביא את השותפים להחלטה כי עדיף לפרק את השותפות לצורך החלפת חלק מהבעלים או לשם מכירתו ומימוש ערכו של הנכס. היות שלכל שותף במקרקעין ישנה בעלות בהם, שמורה לו גם הזכות להתנתק מן השותפות ולמכור חלקו שלו בכל עת.

חשוב לדעת, שהזכות לנהל הליך לפירוק השיתוף בנכס אינה מתיישנת, ולכל בעלים במשותף עומדת הזכות לפתוח בהליך לפירוק השיתוף בכל עת שימצא לנכון.

איך עושים זאת נכון ובמינימום חיכוך מול השותפים האחרים?

משרדנו מתמחה בפירוק שותפות ויעמוד לצדכם תוך מתן הליווי המשפטי המתאים.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו, חסון פרץ – עורכי דין.


מתי ניתן יהיה לתבוע פירוק שיתוף?


כאמור, הזכות לפרק את השותפות עומדת לזכות כל אחד מן השותפים בכל עת שימצא לנכון.

יחד עם זאת, קבע המחוקק כי תידרש לכך הסכמתם של כלל השותפים, גם אם אלו לא יזמו את הפירוק בעצמם.

במקרים בהן לא מתקבלת הסכמה לפירוק מכלל השותפים, הזכות לתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין עומדת בכפוף לכך שבית המשפט, לפניו הוגשה התביעה, יתרשם כי התביעה זו לא הוגשה ככלי להתעמרות ביתר השותפים, וכן כי היא אינה מגלמת שימוש לרעה בזכויות.

כמו כן, ניתן יהיה לתבוע את פירוק השיתוף בכפוף לכך שבין השותפים לא נחתם קודם לכן הסכם השולל או מגביל את פירוק השיתוף. ככל שקיים הסכם כזה, אזי ניתן יהיה לבקש את פירוק השיתוף רק בחלוף 3 שנים מחתימת ההסכם.

במידה ולא כל השותפים מביעים הסכמה להליך הפירוק, וחלקם עומדים על השיתוף ומסרבים למכור את הנכס, מתעוררת בעייתיות הדורשת התערבות משפטית.


כיצד יעשה פירוק שיתוף במקרקעין?

 

כאשר השיתוף נוגע לנכס מקרקעין אשר ניתן לחלוקה, דרך אחת לפרק את השיתוף היא באמצעות פירוק בעין. מדובר בחלוקה שוויונית של חלקי הנכס בין היתר באמצעות תשלומי איזון בין השותפים, עליהם מוסמך בית המשפט להורות.

כאשר מקרקעין אינם ניתנים לחלוקה, או לחלופין במצב בו חלוקה בעין של המקרקעין עלולה לגרום לשותפים הפסד ניכר, ניתן יהיה לפרק את השיתוף בדרך של חלוקה בשווי, כלומר מכירת המקרקעין וחלוקת הערך אשר יתקבל מן המכירה בין השותפים.

למשרדנו, ניסיון רב בניהול ההליכים המשפטיים הנדרשים לפירוק שיתוף במקרקעין, תוך שימוש באמצעים היעילים ביותר ולמען התוצאה המוצלחת ביותר עבורכם.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/ מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר כי כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.