ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין לענייני ירושה

עניינים הנוגעים לצוואות וירושות הם פעמים רבות כאלה שרובנו מדחיקים ולא ממהרים לדון ולטפל בהם כל עוד אנו צעירים ובריאים. כאשר באופן פרדוקסלי, זו העת הטובה והנכונה ביותר לדאוג לעניים אלו ולערוך צוואה, שכן במצב זה נוכל לערוך את צוואתנו באופן ההולם ביותר את העדפותינו. בנוסף, עריכת צוואה במצב של כשירות מלאה מבטיחה כי בעת מימושה בבוא היום, לא יעלו שאלות והתנגדויות ביחס לכוונותינו האמורות בה.

פנייה לעורך דין לענייני ירושה לשם עריכת צוואה, מבטיח כי רכושו הקנייני והרוחני של האדם יחולק לאחר לכתו, לפי רצונותיו. באותו האופן, מומלץ כי גם יורשיו החוקיים של אדם, המבקשים לממש את זכותם על פי צוואה או על פי דין, יפנו לייצוג עורך דין לענייני ירושה שיבטיח את השלמת ההליכים ביסודיות וברגישות הנדרשת. לפרטים נוספים פנו למשרדנו – חסון פרץ – משרד עורכי דין, מומחים בעריכת צוואות וייצוג יורשים.

עורך דין לענייני ירושה – מי הם יורשים?

בעת עריכת צוואה, חשוב מעל לכל להבטיח, כי כשיגיע המועד, הצוואה תמומש מבלי שיתעוררו שאלות ו/או ספקות לגבי הדברים המצווים במסגרתה, וכי רכושו של האדם יחולק בין היורשים כפי שקבע. כדי להבטיח שכך יהיה על המצווה לערוך את צוואתו באמצעות עורך דין לענייני ירושה הבקיא בכללים הדרושים על מנת לנסח צוואה כדין. בצוואתו, רשאי המצווה לחלק את כספו, רכושו וזכויותיו לפי רצונו הבלעדי – למשפחתו, לקרוביו, לגופים ציבוריים ו/או פרטיים או לכל אדם או גוף אחר לפי רצונו ואמונתו וללא כל השפעה חיצונית, ואלה יהיו יורשיו של המצווה על פי צוואתו. לאחר פטירת המצווה, על האנשים או הגופים להם ציווה את רכושו כאמור, להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, או לבית הדין הרבני כדי לעמוד על זכויותיהם לפיה. פעולה זו תתבצע לרוב באמצעות עורך דין ענייני ירושה.

עורך דין לענייני ירושה – חסון פרץ עורכי דין

ענייני ירושה וזכויות יורשים הם הליכים משפטיים מורכבים הדורשים מידה רבה של בקיאות ואף רגישות, ובכדי להשלימם כהלכה יש לוודא את הפקדתם בידיו הנאמנות של עורך דין, המיומן בעריכת צוואות ומימוש זכויות יורשים במקצועיות וברגישות הנדרשת ברגעים מסוג זה.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/ מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר כי כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

Leos