עורך דין ליקויי בניה

witness-signature-paper

מיהו עורך דין ליקויי בניה ?

עורך דין ליקויי בניה הוא עורך דין המתמחה בניהול סכסוכים ובהגשת תביעות הקשורות לליקויים ולמחדלים הקשורים בבניה בבתי המשפט השונים.

בניסיון לפתור את משבר הדיור בישראל ובמטרה להפחית את מחירי הדיור תוך התאמת השוק לגידול המתמיד באוכלוסייה, קצב הבניה בישראל הולך וגדל תוך שילוב פרויקטים מסוג מחיר למשתכן, תמ"א 38 ופינוי בינוי.

מצד אחד מדובר בניסיון מבורך, שכן הדבר יכול להשפיע על מחירי הדירות ולהפוך את שוק הנדל"ן לנגיש עבור פלח רחב יותר באוכלוסייה. מצד שני, הדבר מביא עימו גם תופעות פחות רצויות ועם השנים אנו נחשפים ליותר ויותר מקרים בהם רוכשי דירות גילו עם כניסתם לבית או תקופה קצרה לאחר מכן שהבית שקנו הוא לא מה שציפו לקבל, ובדיעבד התברר להם שבמערכות הבית ובמתקניו קיימים ליקויים, חוסרים, מפגעים, אי התאמות וכו'.

התסכול במקרים אלה הוא גדול ומשמעותי, בין היתר בגלל שברוב המקרים רוכשי הבית הם זוגות צעירים שחסכו שקל לשקל על מנת לרכוש לעצמם לראשונה בחייהם קורת גג שתשמש מעין מבצר עבורם.

סיבה נוספת לעוצמת התסכול היא סכום העסקה. בהינתן המחירים הגבוהים בשוק הנדל"ן כיום, מדובר לרוב בעסקה המשמעותית ביותר שעשו רוכשי הדירה, וכנראה שהיא תהיה העסקה המשמעותית ביותר שהם יעשו עד לסוף חייהם. במקרים אלו מומלץ לפנות לעורך דין ליקויי בניה שיסייע לכם בהבנת וביצוע התהליך הנכון ביותר עבורכם.

ליקויי בניה – מה חשוב לדעת?

חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, הוא החוק העיקרי שמסדיר את שוק רכישת הדירות מקבלן בכל הקשור לליקויים, לבדק, לאחריות, למפרטים ועוד.

בנוסף, קיימים תקנים רבים המסדירים את תחום הבנייה ואת תתי התחומים בו. תקנים אלה מחייבים את הקבלנים והם חייבים לבנות על פיהם. יותר מכך, בחוק המכר נקבע כי אם הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה, הנחת המוצא היא שהקבלן לא קיים את חיוביו כלפי הקונה.

חוק המכר קובע תקופות בדק שונות ביחס לליקויים שונים. תקופות הבדק מתחילות להיספר מיום העמדת הדירה לטובת הקונה.
מעבר לתקופות הבדק, חוק המכר גם קובע תקופת אחריות נוספת של שלוש שנים מתום תקופת הבדק. כל אלו מפורטים בחוזה מכירת דירה ועל כל בעל נכס לדעת על כל התנאים וההתניות הקיימות בנושא.

החשיבות בפניה לעורך דין ליקויי בניה בהקדם

עם קבלת הדירה או גילוי הליקויים חשוב לתעד את ליקויי הבניה בצורה יסודית, וכן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין ליקויי בניה, על מנת שזה יפעל בשמכם, יידע את הקבלן אודות קיומם של הליקויים, ידרוש טיפול מהיר בתיקון הליקויים, וכן יעמוד על כך שבנוסף תקבלו פיצוי כספי.

התייעצות עם עורך דין ליקויי בניה אף תסייע לכם להבין את תקופת הבדק הרלוונטית לכל ליקוי, תשקף לכם את זכויותיכם ואת סיכוייכם בהליך, וכן תעזור לכם להבין האם קיימת אפשרות לסיים את הסכסוך מול הקבלן באמצעות ניהול מו"מ יעיל, מבלי להידרש לנקיטת הליכים משפטיים ארוכים ויקרים.

עורך דין ליקויי בניה יסתייע לרוב במומחים המתאימים לצורך קבלת חוות דעת שונות, אשר יסבירו לכם היכן אתם עומדים ויחשפו בפניכם ליקויים נוספים שכלל לא הייתם מודעים לקיומם. בנוסף, חוות הדעת האלה ישרתו אתכם לאורך ההליכים המשפטיים ויסייעו לכם להוכיח את טענותיכם אם הניסיון ליישב את הסכסוך באמצעות מו"מ מחוץ לכותלי בית המשפט לא יצלח.

חוות דעת מומחה בתחום ליקויי הבנייה מהווה מסמך מהותי. חשוב מאוד לדעת איך לבחור את המומחה, ולא פחות חשוב, לדעת איך להגיש את חוות הדעת במסגרת תביעות ליקויי בניה. על מומחה ליקויי בניה ששכרתם להכיר בצורה מעמיקה את כלל החקיקה, התקנות והתקנים המחייבים בתחום הבנייה, להכיר באופן יסודי את הפרקטיקה הנוהגת בתחום הבניה, להתמצא בדקויות ובפרטים הקטנים של הענף, ולהיות בעל היכולת לאתר את כלל המחדלים, הליקויים והמפגעים שהתרחשו במהלך בניית ביתכם.

עורך דין ליקויי בניה

קצת על איך מתנהל הליך משפטי ביחס לליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה דומות להליכים משפטיים אזרחיים אחרים, והן נדונות בפני ערכאות בתי המשפט האזרחיים, בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי (בהתאם לסכום הנתבע ולמשתנים נוספים) ומיוצגות כמובן על ידי עורך דין ליקויי בניה המתמקצע בתחום.

תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה נפתחת בהגשת כתב תביעה. בכתב התביעה יפורטו העובדות, הנסיבות אשר אפפו את כריתת ההסכם, הליקויים אשר בגינם מוגשת התביעה כמובן, סכום התביעה (היקף הנזק שנגרם לתובע) ודברים נוספים שהתובע מבקש מבית המשפט להעניק לו במסגרת ההליך המשפטי.

על מנת שתובע יזכה בתביעה שהגיש (במלואה או בחלקה), עליו להוכיח ברמת הוכחה של 51%, כי הצדק איתו. יחד עם זאת תוצאותיו של הליך משפטי אינן בינאריות ואינן בבחינת 0 או 100, כך שתביעה יכול שתוכח ותתקבל באופן חלקי, באופן מלא או בכלל לא.

לאחר הגשת תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה, על הקבלן להגיש כתב הגנה תוך 60 ימים מיום המצאת כתב התביעה לידיו. במסגרת כתב ההגנה הקבלן יביא את נקודת המבט שלו ביחס למסכת העובדות והנסיבות שהוצגו בכתב התביעה וכן יכחיש או יודה בליקויי הבניה שיוחסו לו במסגרת כתב התביעה.

כתב התביעה וכתב ההגנה הם היסודות עליהם בנוי ההליך המשפטי. ככלל לא ניתן להעלות טענות עובדתיות אשר לא נטענו במסגרת כתב התביעה וכתב ההגנה בשלבים מאוחרים יותר של ההליך. לכן, יש לערוך ולהגיש מסמכים אלה בצורה אופטימלית, לאחר שקילת כלל השיקולים, ולאחר העלאת כלל הטענות אשר יסייעו לך להגיע למטרותיך בתום ההליך.

לאחר שהוגשו כלל כתבי הטענות בהליך, מגיע השלב העיקרי בהליך והוא ההוכחות. בשלב זה, תפקידו של עורך דין ליקויי בניה המייצג בהליך לסייע ללקוח בשני מישורים עיקריים:

הראשון, לדאוג להכנת הלקוח ויתר העדים לשלב ההוכחות ולחקירה הנגדית בצורה הטובה ביותר מבעוד מועד.
השני, להתכונן בצורה המעמיקה ביותר לחקירת הצד השני, לייצר חקירה אשר תחשוף ותסחט מהצד השני מידע שאין ברצונו לתת ביחס לליקויים, ובעתיד להשתמש במידע זה על מנת להשיג ללקוח את התוצאות לשמן הוא נשכר.

לאחר ההוכחות מגיע שלב הסיכומים. הסיכומים כשמם נועדו לסכם את ההליך המשפטי. במסגרת הסיכומים פורס עורך דין ליקויי בניה את כלל הטענות אשר העלה בהליך, ומראה לבית המשפט כי הוכחה תביעת הליקויים שהגיש הלקוח, ומנגד שגרסת הקבלן הופרכה.

לאחר שלב הסיכומים, מגיע שלב ההכרעה בתביעה. על מנת שתובע יוכיח את תביעת ליקויי בניה שהגיש נדרש הוא כאמור להראות כי מבחינה הסתברותית גרסתו גוברת על גרסת הקבלן ולו באחוז בודד אחד.

כאמור לעיל תביעה יכול שתוכח ותתקבל באופן חלקי, באופן מלא או בכלל לא. כך גם לעניין הסעד, תובע יכול שיזכה בסעד אשר ביקש בתביעתו במלואו, בחלקו או בכלל לא. חשוב להזכיר כי סכום התביעה שנקב תובע בכתב תביעתו לעיתים לא יהיה הסכום אשר ייפסק על ידי בית המשפט בסופו של הליך, כך שהפרזה בסכום התביעה, לאו דווקא תעניק לתובע סכומים כספיים גבוהים, אך בהכרח תחייב אותו בתשלום אגרת פתיחת הליך גבוה יותר. לכן, חשוב לוודא כי הסכומים הנתבעים יהיו הגיוניים וברי הוכחה כבר בשלב בחינת היתכנותה של התביעה, זאת ניתן לעשות באמצעות קבלת חוות דעת מומחה מפורטת כבר בשלב בדיקת ההיתכנות של ההליך. דברים אלו יקבעו בעזרתו של עורך דין ליקויי בניה בעל ניסיון שכבר התנהל בתיקים כאלו.

אם רכשתם דירה וגיליתם בדיעבד כי קיימים ליקויים בדירה עליכם להבין ראשית את המכאניקה הכללית העומדת מאחורי הליך ליקויי בניה, לדעת בדיוק היכן אתם עומדים, להבין את האסטרטגיות, את אפשרויות הפעולה העומדות לכם בעניין, ולהפנים את ההשלכות הכרוכות בדבר. כל זאת ניתן לעשות באמצעות קבלת ייעוץ אצל עורך דין ליקויי בניה.

משרד עורכי דין חסון פרץ מלווה תובעים נגד קבלנים בהליכים משפטיים הקשורים בליקויי בניה במגוון תחומים, תוך היעזרות במומחים מהשורה הראשונה.
פנו אלינו ואנו נשמח להעמיד לשרותכם את יכולותינו וניסיוננו, נדאג לכם לעורך דין ליקויי בניה מקצועי מתוך מטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

הכותב הוא שותף מנהל במשרד חסון פרץ עורכי דין, העומד בראש מחלקת הליטיגציה אזרחית מסחרית במשרד ובעל ניסיון בייצוג בעלי דין בקשת רחבה של תביעות ליקויי בניה.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באלו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

מאמרים נוספים
הסכם שיתוף במקרקעין

הסכם שיתוף במקרקעין

הסכם שיתוף במקרקעין הוא כלי משפטי באמצעותו ניתן להסדיר את אופן השימוש במצב בו ישנם מספר בעלי זכויות בחלקת מקרקעין אחת. מטרת ההסכם

קרא עוד >>
ליקויי בניה

ליקויי בניה

תביעת ליקויי בניה היא תביעה אשר מוגשת על ידי רוכש דירה נגד מי שמכר לו את הדירה (קבלן, יזם וכו'). בהתאם למחקר שנערך

קרא עוד >>

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם