עורך דין ירושה תל אביב

כתוצאה מפטירת אדם שקרוב לנו אנו עשויים למצוא עצמנו ניצבים אל מול הליכים משפטיים רבים. בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 נקבעו העקרונות לפיהם יש לפעול – החוק קובע כי עם פטירתו של אדם יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני על מנת לקבל צו המעניק תוקף משפטי לצוואת הנפטר. ההמלצה האידיאלית היא לפנות לעורך דין ירושה תל אביב שבקיא בץחום ויוכל לסייע לכם בכל התהליך.

במקרים רבים, עשויים בעלי עניין בצוואה למצוא עצמם כשהם נפגעים מהוראות הצוואה שהוגשה. אלו רשאים להגיש התנגדות למתן תוקף, כאשר על ההתנגדות להיות מוגשת במועד שנקבע לכך.

מכאן במידה והנכם יורשים הרוצים לקיים את הצוואה או הירושה לה אתם זכאים, לא די בהימצאותה של צוואה לצורך קיומה, אלא יש להגיש בקשה לקבלת צו אשר למעשה מעניק לצוואה תוקף משפטי מחייב ומאפשר את קיומה הלכה למעשה. עורך דין ירושה תל אביב יכול לסייע לכם בכך.

תחומי ההתמחות שלנו בדיני ירושה ועיזבון:

  • עריכת צוואה וצוואה הדדית.
  • עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים.
  • הגשת בקשה לצו קיום צוואה או ירושה.
  • ייצוג ולווי בהליכי התנגדות לקיום צוואה.
  • ניהול עיזבונות.

חשוב לדעת: הליכי ההתנגדות הינם הליכים מורכבים מאוד, הדורשים בחינה מעמיקה של ראיות, תיקים רפואיים, עדויות ומסמכים רלוונטיים אשר מעידים על מצבו של המוריש במועד עריכת הצוואה ואשר שופכים אור על מידת כשירותה. למעשה הייחודית בהליך היא העובדה כי העד המרכזי כבר אינו בחיים ולכן לאיסוף הראיות חשיבות מכרעת בהליך זה. במהלך פגישה עם עורך דין ירושה תל אביב תקבלו את כל הפרטים בנושא.

במהלך חיינו, אנו צפויים לפגוש בחוק הירושה משני צדיו – פעם אחת כמי שמעוניינים לערוך צוואה שתסדיר את רכושנו ואופן חלוקתו, ופעם נוספת – כיורשיו של אדם שנפטר. חוק הירושה למעשה קובע כי עם פטירתו של אדם – עיזבונו יעבור ליורשיו החוקיים. בעיזבון, הכוונה היא לכלל נכסיו של הנפטר, זכויותיו ורכושו – בין אם הם מוחשיים ובין אם לאו; במקרים בהם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה התשכ"ה 1965 מגדיר מיהם יורשיו החוקיים של הנפטר – כמו גם מי פסול לרשת את העיזבון. "בחסון פרץ – משרד עורך דין" נוכל לסייע לכם כבר בשלב עריכת הצוואה אשר תשקף באופן המקסימלי את רצונותיכם, תוך הוספת התניות לאופן חלוקת הירושה, וגם מן הצד השני כיורשים על ידי עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים והגשת בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה. אנו גל חסון עורך דין בענייני ירושה, מנהל משרד עורכי דין, מתמחים בכל הקשור בחוק הירושה ובמציאת פתרונות מותאמים עבורכם.

מה תפקידו של עורך דין ירושה תל אביב?

עריכת צוואה נושאת בחובה השלכות ומשמעויות רבות, ובשל כך – יש לפנות אל שירותיו של עורך דין לענייני ירושה עו"ד מנוסה ומיומן אשר סיועו יבטיח כי כאשר יעלה הצורך לעשות שימוש בצוואה, לא תתקבל התנגדות הגורסת שהשינויים בצוואה נעשו בנסיבות המפקיעות את תוקפה.

כמו כן, בחירה בעורך דין ירושה תל אביב מנוסה בדיני צוואה וירושה תסייע בעריכת הצוואה בפועל. במילים אחרות, ובין אם מדובר בצוואה הנערכת בכתב יד, בפני רשות מוסמכת, בפני עדים ובין אם בנסיבות חריגות – שיתוף הפעולה עם המומחה בתחום דיני הצוואה והירושה יבטיח כי המבנה והתוכן של המסמכים תואמים את הוראות החוק ואינם מותירים פתח לפרשנויות שונות. כך, בבוא היום ניתן יהיה לממש את הצוואה. לעיתים, לאחר ניסוח צוואה וחתימתה, מתקיימות נסיבות בהן מתעורר צורך לערוך שינויים בנוסח הצוואה – כמו למשל לידת צאצאים נוספים, גירושין וכו'. כדי לערוך שינויים בצוואה חשוב לפנות לעו"ד מנוסה.

כיצד אממש זכויותיי כיורש?

כדי לממש צוואה, על יורשי המוריש על פיה או על בעל עניין בה להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. באם הנפטר לא הניח אחריו צוואה, על יורשיו על-פי דין להגיש בקשה לצו ירושה. גל חסון משרד עורכי דין מתמחים בהגשת בקשות קיום לרשם ובעלי ניסיון בהגשת בקשות רבות אשר הביאו לחלוקת הרכוש וקיום רצונו האחרון של הנפטר באופן יעיל ומכובד.

בעת פטירתו של אדם, בני משפחתו וקרוביו עשויים למצוא את עצמם במצב בו מוגשת לקיום צוואה אשר לדעתם אינה עולה בקנה אחד עם ההבטחות שנתנו להם ע"י הנפטר. לעיתים אף מתקיים מצב בו מוגשת בקשה לצו ירושה – אף שבמקביל אנו מחזיקים בידינו את צוואת הנפטר וזו טרם הוגשה לקיום במשרדי הרשם לענייני ירושה. במקרים בהם הוגשה בקשה לצו ירושה ובו בעת בידכם צוואה אותה הותיר הנפטר וכן במקרים בהם הצוואה אותה הותיר אחריו הנפטר ואשר הוגשה לקיום איננה תואמת את ציפיותיכם, או נראה כי נפל בה פגם, ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה. חוק הירושה קובע מהם המקרים בהם צוואה עשויה להיחשב כבלתי כשירה ובכך להביא לפסילתה – כולה או חלקה. על מנת להבין אם התנגדותכם עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק, מומלץ לפנות אל גל חסון משרד עורכי דין צוואות בתל אביב. במקרה בו אתם מוצאים עצמכם באחד או יותר מן המקרים המתוארים וחוששים שאתם נפגעים מהצוואה וכי נפל בה פגם או מבקשה לצו ירושה כפי שהוגשה אתם מוזמנים להסתייע בשירותינו – גל חסון – משרד עורכי דין, ואנו נבצע בחינה מעמיקה של המקרה.

התנגדות לקיום צוואה

התקופה שלאחר פטירתו של אדם קרוב הינה מורכבת דיה. עם זאת, כאשר עולה החשד כי הצוואה אותה הותיר המנוח איננה משקפת את רצונו האמתי, אין ספק שהמורכבות הופכת רגישה וסבוכה עוד יותר. באם הנכם עומדים בפני מצב שכזה, רצוי לפנות אל עורך דין ירושה תל אביב המתמחה בדיני ירושה ועיזבון – ולהתייעץ עימו בצורך להגיש התנגדות לצוואה או צו הירושה. לאור העובדה כי קיימות דרכים רבות לקבוע כי נפל פגם אשר עשוי להביא לביטול הצוואה ולפסילתה, כאשר כולן דורשות הבנה מעמיקה וניסיון משפטי מקצועי, יש חשיבות רבה בבחירת עו"ד ירושה מקצועי אשר בקיא בדיני הירושה ויוכל לסייע לכם במצב הרגיש אליו נקלעתם.

עורך דין ירושה בתל אביב

מענה מקצועי

קיימות עילות רבות אשר יכולות להוות בסיס להגשת התנגדות לצוואה; עילות המתייחסות, בין היתר, אל עריכת הצוואה במצב של אי כשירות, תחת איום או השפעה בלתי הוגנת ועד צוואה שזויפה או הימצאותה של צוואה אשר נערכה במועד מאוחר יותר. הליך הגשת הבקשה יתחיל בבניית אסטרטגית ההליכים המשפטיים – לצד סיועו של עורך הדין והליווי שלו, תוך הרגישות הרבה הדרושה בעת הליך מסוג זה. בהמשך, יהיה צורך באיסוף הראיות הרלוונטיות לבניית התיק ועוד. כל זאת, תוך עמידה בלוחות הזמנים, תחכום וידע רב – אלו עשויים להביא לביטולה של הצוואה וקבלת דרישותיכם כפי שהשתקפו בבקשה שהוגשה. במשרד עורכי דין – גל חסון ילוו אתכם החל משלב הייעוץ ועד להגשת הבקשה כך שתוכלו לעמוד על זכויותיכם באופן המקצועי והרגיש ביותר הנדרש לתהליך זה.

צוואה הינה מסמך חשוב אשר יבטיח כי לאחר לכתנו מן העולם, רכושנו, הן הקנייני והן הרוחני יחולק באופן הרצוי על ידנו. יחד עם זאת, כאשר נפטר אדם מבלי שהותיר אחריו צוואה, קובע חוק הירושה, כי כלל נכסיו וזכויותיו יועברו לידי מי שנחשבים יורשיו עפ"י דין. ע"פ חוק הירושה, יורשים ע"פ דין הינם קרוביו של הנפטר מדרגה ראשונה – דהיינו בן/בת הזוג וילדיו, הנמצאים בחיים במועד פטירתו, ובכלל זאת תינוק הנולד בתוך 300 ימים מיום פטירת המוריש. במצב זה, יחולקו נכסיו באופן שבו תינתן קדימות למי שהיה בן זוגו של המוריש בעת פטירתו. לאחר מכן, ירשו אותו ע"פ הסדר הבא: ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, ולאחריהם הורי-הוריו וצאצאיהם. בכל מצב בו אדם מעוניין כי רכושו יחולק באופן אחר מן האמור בחוק היבש, עליו להקדים ולערוך צוואה בה יקבע את זהות יורשיו ואופן חלוקת רכושו ביניהם, כך שאלו יהיו הזכאים לרשת אותו. יחד עם זאת החוק קובע באילו מקרים צוואה שהותיר אחריו נפטר אינה כשירה. במצב כזה ניתן לפסול חלקים ממנה או את כולה. על מנת להבטיח כי הצוואה שאתם או מי מקרוביכם מעוניינים להותיר אחריכם תיערך באופן מקצועי אשר לא יותיר מקום להתנגדויות או פסילתה, וכן אם אתם מעוניינים לממש צוואה קיימת שהותיר אדם קרוב או לקבל צו ירושה כאשר אין צוואה, מומלץ לפנות אל עורך דין ירושה תל אביב. גל חסון – משרד עורכי דין כאן בשבילכם בתקופה מורכבת זו.

עריכת צוואה בידי עורך דין ירושה תל אביב

עריכת צוואה מבעוד מועד תבטיח כי נכסינו ורכושנו יחולקו באופן בו אנו בוחרים ולא ע"פ החוק היבש המפורט לעיל.
לעריכת צוואה בידי עורך דין ירושה תל אביב המוסמך לכך ישנה חשיבות רבה מבחינת התוקף והאמינות אשר ייוחסו לצוואה ביום שלאחר מותנו.
כמו כן, בעת עריכת צוואה בידי עורך דין ירושה תל אביב, יוסברו לכם האפשרויות השונות אשר עומדות לזכותכם בעת עריכת הצוואה.
כך למשל תוכלו, תוכלו לקבוע דרכי קבורה או הנצחה אשר הנכם חפצים בהן, או למשל על התניות שונות אשר יהא על מי מהיורשים לקיים בטרם יהיו זכאים לחלקם בירושה.
עריכת צוואה נושאת בחשיבות רבה, ובשל כך – כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין ירושה תל אביב; עו"ד מנוסה ומיומן אשר סיועו יבטיח כי כאשר יעלה הצורך לעשות שימוש בצוואה, לא תתקבל התנגדות הגורסת שהשינויים בצוואה נעשו בנסיבות המפקיעות את תוקפה.

החוק מכיר במספר סוגי צוואות, כאן נפרט על המרכזיות והנפוצות שבהן:

צוואה בכתב יד – צוואה הנערכת על ידי המצווה עצמו ובכתב ידו, כאשר אין צורך בעשייתה בפני עדים. ויתרה מכך, חתימתם של עדים איננה תנאי לקבילות המסמך המשפטי. מחד, המדובר בצוואה פשוטה ונוחה לביצוע, שהרי כל הנדרש הוא דף ועט. יחד עם זאת, אלו בדיוק הסיבות אשר עשויות להפוך צוואה מסוג זה לבעייתית מהבחינה שקל יהיה לערער על אמינותה. לצוואה ישנם כללים אשר אי הקפדה על כל אחד ואחד מהם עשוי להביא לפסילתה. די בכך שהמצווה שכח לכלול אחד מן המרכיבים הקבועים בחוק בכדי להביא לדיון בפסילת הצוואה כולה. לפיכך צוואות מסוג זה מעלות לא פעם מחלוקות המגיעות לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

צוואה בעל פה
– מכונה גם צוואת "שכיב מרע" – כשמה כן היא – צוואה השמורה למצבים נדירים בהם המצווה מוצא את עצמו במועד הקרוב למותו (לדוג' ממש דקות לאחר תאונת דרכים ובטרם הוא עוזב את העולם) וברצונו לצוות כיצד לחלק את רכושו. צוואה מסוג זה, הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, תתבצע בפני 2 עדים. מדובר בסוג צוואה נדיר יחסית והפחות מומלץ, שכן קל מאוד לערער על אמינותה של צוואה זו מאחר ולמעשה, האדם אינו מותיר אחריו כל ראיה כתובה פרט לעדות שמיעה של שני העדים הנוכחים. על אלה חלה האחריות לכתוב את הדברים ולהפקידם במשרדי הרשם בהקדם האפשרי, כאשר ככל והמצווה יוותר בחיים תוקפה של צוואה זו שנאמרה בע"פ יפוג.

צוואה בפני עדים
– בהתאם לחוק הירושה, צוואה בפני עדים תתבצע בכתב, וזאת, תוך ציון התאריך הרלוונטי לצד חתימת המצווה בידיו ובנוכחות 2 עדים – כאשר המצווה מצהיר כי זוהי אכן צוואתו שלו ואלו עדים כי הצוואה נעשתה כאשר המצווה היה כשיר לעשותה ואינו הושפע לרעה בזמן עריכתה. המדובר בסוג הצוואה השכיח ביותר, ונהוג לעשותה בפני עורך דין ירושה תל אביב אשר יוסיף על תוקפה ואמינותה בעת שיידרש. חשוב לדאוג כי העדים לא יהיו בעלי עניין בצוואה שכן חתימתה בפני עדים בעלי עניין עשויה לזמן התנגדויות לצוואה. עריכת צוואה מסוג זה בידי עורך דין ירושה תל אביב מבטיחה שמירה על כל הכללים הדרושים על מנת להבטיח שרצונכם יישמר לאחר לכתכם ולצמצם למינימום הניתן בחוק את האפשרות שיהיו מי שיערערו על צוואתכם ויביאו לפסילתה.

בהקשר זה יש לציין סוג נוסף של צוואה והוא ה"צוואה ההדדית" אשר זהה מבחינת אופן עריכתה לצוואה בפני עדים. צוואה הדדית הינה מצב בו שני בני זוג מעוניינים להבטיח זה את זכויותיו של השני לאחר לכתם מן העולם. למעשה כל אחד מהם עורך צוואה נפרדת בעלת הוראות זהות אשר מורישות את נכסיו לבן זוגו לאחר מותו ורק לאחר מכן, עם הסתלקותו מן העולם של בן הזוג -ליורשיו האחרים. חשוב לציין כי בני הזוג יכולים לערוך שינויים בצוואתם אך ורק כל עוד שניהם מצויים בין החיים. עם מותו של אחד מבני הזוג, לא יוכל עוד השני לערוך שינויים וזאת על מנת למנוע מצב שבו רצונותיו של אדם ישונו לאחר מותו מבלי שתהיה לו ההשפעה על כך.

דיני צוואות הינם ייחודיים ורגישים ועל כן קיימת חשיבות רבה לעריכתה של צוואה בידי עורך דין ירושה תל אביב מוסמך אשר בקיא בחוקי הצוואות ואשר יערוך את כל הבדיקות הדרושות על מנת להבטיח שרצונותיכם יישמרו בצורה הטובה והמדויקת ביותר.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

המלצות
המלצות על עורכי דין
פוטו געתון
עורכי הדין ממשרד חסון פרץ מלווים אותנו בתחומים מגוונים בעולם העסקי. תמיד נעים לעבוד איתם, זמינות מעולה ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר
המלצות על עורכי דין
עמותת ברית חייל האצ"ל
עמותת ברית חייל האצ"ל נהנית משירות מסור ומקצועי של משרד חסון - פרץ
משרד עורכי דין המלצות
ד"ר יונתן לברון
עורכי דין מקצוענים, אמינים ובעלי ניסיון רב! מאוד מבסוט מהשירות ומהמקצועיות שלכם! תודה רבה רבה, עזרתם המון! ממליץ בחום.
כלבו לחתול
כלבו לכלב ולחתול
באמת שירות מקצועי, זמינים לכל שאלה ובכל שעה. לגמרי ממליצים.
מיקי לוצקי (1)
מיקי לוצקי
עורך דין חסון העניק לי שירות מקצועי ואדיב במספר עניינים שיפוטיים בהם פניתי לעזרה ממשרדו. לכל אורך הדרך הרגשתי בטוחה ושיש על מי לסמוך ואכן הוא תמיד הוכיח את עצמו במאת האחוזים. בנוסף, הוא גם אדם מאוד נחמד ואכפתי שזה גם היה חלק בלתי נפרד מטיפולו המסור כאשר הפגין סבלנות רבה על מנת לענו לכל שאלותיי, ולהסביר לי על המתרחש. ממליצה בחום!
רינת-שחם2
רינת שחם
בתור מעצבת שמלות כלה עולם המשפט תמיד נשמע לי גדול ומאיים כבר מהפגישה הראשונה עם גל הרגשתי שאני בידיים טובות. המשרד מלווה אותי ועורך לי הסכמים עסקים המותאמים לצרכי בסבלנות רבה ונותנים ייעוץ ענייני כאשר אני נדרשת לכל החלטה עסקית.
לאפה מדיה
LAFA MEDIA
כבעלים של משרד פרסום כאשר נדרשתי לייעוץ משפטי, ניצב לצידי משרד מקצועי שענה על כל הציפיות וידע לחשוב מחוץ לקופסא תוך מציאת פתרונות שחסכו לי כספים רבים.
pnf_logo2
printNframe
מרוצים מהשרות היחס החם וההבנה של הצרכים שלנו, שרות מעולה!
סער נווה(2)
סער נווה
קיבלתי את המענה הכי מהיר מתוקתק, יעיל ומקצועי שקיבלתי בחיי. תודה שיש אנשים מקצועיים כמוכם. ממליצה בחום. אתם עילוי!
אלמה אולה
אלמה אולה
ייעוץ משפטי שוטף בכל הקשור לענייני החברה שבבעלותי מקצוענים
לוגו פרופ לברון
פרופ' לברון יעקב
במשרד פרץ חסון יש זן נדיר ומיוחד של עורכי דין. כאלה ששומרים על יושרה, הגינות, אדיבות ואכפתיות. מחמם את הלב לדעת שיש בקרב הדור הבא של עורכי הדין המובילים בישראל אנשים כאלה. ממליץ מאוד לכל מי שנזקק לייצוג וייעוץ משפטי להשתמש בשירותים המשפטיים של משרדם
באדולינה
באדולינה
טיפול מסור יעיל ומהיר הגעה לתוצאות בצורה מהירה וטובה תודה לכם
תקשורת
קודם
הבא
מאמרים נוספים
הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

אם יש כלל מפתח אותו עלינו לזכור טרם חלוקת נכסי עיזבון הוא: לא מחלקים לפני שבודקים! חוק הירושה קובע, כי הוראות החלוקה הקבועות

קרא עוד >>
צו ירושה

צו ירושה

צו ירושה הוא צו משפטי שניתן לאחר פטירתו של אדם, אשר מטרתו להצהיר אודות יורשיו של אדם במקרה בו אדם נפטר ולא הותיר

קרא עוד >>

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם