עורך דין הוצאה לפועל | גם אם נקלעתם לחובות יש מה לעשות
ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין הוצאה לפועל

נקלעתם לחובות? יש מה לעשות! רגע לפני שהחובות משתלטים על חייכם ולפני שנכנסים לתמונה גובים ומעקלים מקצועיים – אפשר לפעול ולהסדיר את החוב.

קיבלתם מכתב התראה לתשלום חוב ואינכם יודעים כיצד להתנהל ומה האפשרויות או ההליכים בהם תוכלו להיעזר? זה הזמן להתחיל לפעול, ולפנות לקבלת ייעוץ אצל עורך דין הוצאה לפועל – במקום לטמון את הראש בחול שכן ברור לכל שהחובות לא ייעלמו מעצמם. 

במטרה לעשות סדר בהליך הסדרת חובות, ריכזנו עבורכם את עיקרי המידע הרלוונטי לחייבים: מה קורה מרגע קבלת מכתב התראה מנושה? מהי מערכת ההוצאה לפועל? כיצד חוב יכול להגיע להוצאה לפועל? אילו הגבלות ועיקולים ניתן להטיל על חייבים? כיצד אפשר להתנהל בצורה חכמה ולמזער נזקים ומתי נסגר תיק בהוצאה לפועל? התשובות לפניכם. 

עורך דין הוצאה לפועל – מהו חוב? 

חוב נוצר כאשר אדם מתחייב לתשלום מסוים ולא עומד בו. מי שהתחייב נקרא חייב, ומי שהתחייבות נעשתה כלפיו נקרא זוכה או נושה. 

כל התחייבות שלא שולמה במועד עלולה להפוך לחוב, כגון הלוואה מהבנק, תשלום משכנתא, שכירות, תשלום שוטף כגון חשבון חשמל או ארנונה, תשלום לעסק וכל המחאה ללא כיסוי, לכל גורם. 

גם סכום שנקבע בפסק דין שניתן נגד החייב ולא שולם במועד, יכול להפוך לחוב. 

מכתב התראה – השלב שלפני נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

במידה שהחייב לא שילם חוב, השלב הראשון הוא פנייה בכתב מהנושה או מעורך דינו. לרוב, יישלח לחייב מכתב התראה מעורך דין, בו נדרש החייב לשלם את החוב עד למועד מסוים. מכתב מעורך דין נראה מאיים ומעורר חשש, אולם חשוב לדעת כי בשלב הזה עדיין לא נכנסה לתמונה רשות האכיפה והגבייה וזהו השלב האידיאלי עבור החייב לטפל בחוב. בשלב זה ניתן לנהל באמצעות עורך דין הוצאה לפועל משא ומתן מול הנושה או עורך דינו, במטרה להפחית את גובה החוב, לפרוס אותו לתשלומים ולהביא להסדרתו.  

לשכת ההוצאה לפועל – מה זה?

רשות האכיפה והגבייה, או בשמה הלא רשמי לשכת ההוצאה לפועל, היא זרוע של משרד המשפטים. זהו גוף מדיני המוסמך לגבות חובות ולפעול לשם מימושם. כאשר בעל חוב לא עומד בהתחייבותו להשבת חוב, לזוכה קיימת אפשרות לפנות להוצאה לפועל ולגבות את החוב באמצעות המדינה. ההוצאה לפועל מתחילה לפעול רק כאשר הזוכה פונה אליה כדי להתחיל הליכי גבייה כנגד החייב. 

לאחר שהזוכה ביקש לפתוח תיק נגד החייב, ייפתח תיק בהוצאה לפועל ותשלח לחייב אזהרה המיידעת אותו על כך. בטופס האזהרה יצוין עד מתי על החייב לשלם את חובו. המועד לתשלום החוב נקבע לפי סוג החוב והוא נע בין 20 ל 30 יום.

עד למועד מסירת האזהרה, ככלל אין באפשרותו של הזוכה לנקוט בהליכי גבייה ובהגבלות נגד החייב. ולכן, מיד עם קבלת האזהרה חשוב להתחיל לטפל בחוב שכן לאחר המועד הנקוב באזהרה, ניתן לפתוח נגד החייב בהליכי גבייה ולהטיל עליו עיקולים שונים, הגבלה על רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מהארץ ועוד שורה ארוכה של מגבלות.

בנוסף, כאשר מערכת ההוצאה לפועל נכנסת לתמונה, מצטרפות לחוב המקורי עלויות נוספות: ריביות פיגורים בשיעור גבוה, שכר טרחת עורך דין והוצאות עבור כל הליך המתבצע בהוצאה לפועל ומכאן החייב הוא זה זה שיחויב בהוצאות של כל פעולה אשר תינקט נגדו.

חוב בהוצאה לפועל – מדוע חשוב לטפל כבר בשלב הראשוני?

מניסיוננו בייצוג חייבים, רבים מעדיפים לפנות לעזרה רק כאשר מצבם הכלכלי התדרדר משמעותית והם הגיעו למצב שאינם יכולים לנהל חיים תקינים בשל החובות והנושים הרודפים אותם ובשל מגבלות שונות שהוטלו עליהם.

לתפיסתנו, אם נקלעתם לחובות יש לפעול בהקדם לקבלת ייעוץ מעורך דין הוצאה לפועל ולא לחכות עד שהחובות ייעלמו מעצמם. התעלמות מחובות עלולה להחמיר את המצב ולהביא לצמיחה מהירה של החובות הקיימים, להיווצרות חובות חדשים, וכן להטלת הגבלות שונות על החייב ולעלויות שונות שהחייב ייאלץ לשאת בהן. 

נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל – מה באפשרותכם לעשות?

חשוב לדעת כי אם יש לחייב טענות לגבי מהות החוב – כלומר אם הוא מתנגד לחוב ולא מודה בו, עליו לפעול בהקדם ובאופן חכם, שכן התנהלות נכונה וחכמה מול מערכת ההוצאה לפועל מאפשרת הקטנת נזקים ומונעת החרפה נוספת של מצבו הכלכלי.

במידה ואכן קיים חוב אולם לחייב אין יכולת לעמוד בגובה החוב באפשרותו להגיש אחת או יותר מהבקשות הבאות:

חקירת יכולת: החייב רשאי לבקש חקירת יכולת. זוהי חקירה קפדנית אודות מצבו הכלכלי של החייב אשר מתבצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל. חקירת יכולת נועדה לברר את יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את החוב שבגללו נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. 

במהלך חקירת היכולת ייחקרו בין היתר ההכנסות וההוצאות של החייב, הנכסים שיש בבעלותו והמקורות להכנסותיו. כתוצאה מחקירת היכולת, במידת הצורך ייקבעו תשלומים ומועדים שונים לתשלום החוב. מומלץ להיערך ולהתכונן לחקירת היכולת באופן יסודי כך שכל המידע שעשוי לשרת את החייב יבוא לידי ביטוי במהלך החקירה ויקל עליו בהמשך ההליך. עורך דין הוצאה לפועל יכול להכין את החייב לחקירת יכולת וידריך אותו מהו המידע אשר עלול להכשיל את החייב בהמשך ההליך.

בקשה לצו תשלומים: חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו לו, עליו להגיש לרשם ההוצאה לפועל, תוך 50 ימים מיום המצאת האזהרה או בכל מועד אחר שנקבע באזהרה, בקשה לתשלום החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו. 

לבקשה זו יש לצרף מסמכים רבים. בין היתר: תצהיר לגבי מצב כלכלי, פרטים אודות נכסי החייב, כתב ויתור סודיות, פרטי חשבונות בנק של החייב וכן פרטים אודות בן או בת זוגו ועוד. 

איחוד תיקים: כאשר לחייב יש כמה תיקי הוצאה לפועל במקביל, לשכת ההוצאה לפועל אינה מאחדת באופן אוטומטי את כלל התיקים המתנהלים נגד החייב, ובכל תיק כרוכות עלויות שונות וריביות שונות. במצב כזה, החייב צריך לזכור כמה ומתי שילם ובאיזה תיק. 

על מנת להקל על החייב, קיימת אפשרות של איחוד כל התיקים המתנהלים נגדו בהוצאה לפועל. באיחוד תיקים כל הפעולות המבוצעות בתיקי ההוצאה לפועל ירוכזו כולן לתיק האיחוד ולא ינוהלו עצמאית בכל תיק בנפרד. כדי להגיע לאיחוד תיקים, על החייב להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בעניין, הבקשה תיבחן ואם תאושר, החייב יידרש לשלם מדי חודש סכום של 3%  מסך החובות בכל התיקים. 

די בפעולה זו של איחוד התיקים כדי לשפר משמעותית את מצבו של החייב שמעתה ישלם רק 3% מסך החובות שלו באופן מרוכז. החיסרון באיחוד תיקים, הוא במקרים בהם אין ביכולתו של החייב לשלם 3% מדי חודש ואז יהיה עליו לפנות לאפשרויות אחרות להסדרת חובותיו. 

חשיבותה של התייעצות בהקדם עם עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל אשר התמקצע בייצוג חייבים, מנוסה בהגשת בקשות מטעם החייב ומכיר את אופי הבקשות ואת הגורמים והשיקולים המעורבים בהליכים בהוצאה לפועל.

בנוסף, על מנת שהבקשות להתגוננות מצדו של החייב יתקבלו, יש להגיש אותן במועד, זאת משום שאם יחלוף מועד הגשתן מסתכן החייב בכך שתחלוף לו גם ההזדמנות להתגונן מפני החוב. אך גם אם לא הספיק החייב להגיש את הבקשה במועד – עדיין יש מה לעשות! ניתן לבקש הארכת מועד, ולהגיש בקשה במועד החדש שיינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל. 

מתי מותר להטיל הגבלות וסנקציות על החייב?

כאשר לחייב אין אפשרות לשלם את החוב בשיעורים ובמועדים שנקבעו לו, אולם הוא לא פעל להגיש בקשות מתאימות בעניין במועד, בסמכות ההוצאה לפועל לנקוט צעדים ומגבלות שנועדו לגרום לו לשלם את חובותיו ונפתחים נגדו הליכי גבייה בעלי השלכות קשות וחריפות שעלולים לפגוע באורח החיים של החייב.

דוגמאות למגבלות שניתן להטיל על החייב במסגרת תיק הוצאה לפועל:

  • עיקול משכורת
  • הגבלה על אחזקה וחידוש של רישיון נהיגה
  • עיכוב יציאה מהארץ
  • עיקול חשבון בנק
  • עיקול רכב
  • עיקול מיטלטלין
  • עיקול מקרקעין

על מנת לעצור את ההליכים המתנהלים נגד החייב, יש להגיש באמצעות עורך דין ביטול הגבלות בהוצאה לפועל בקשה לביטול, בנוגע לכל מגבלה. 

היתרונות בתשלום חובות בהוצאה לפועל

מומלץ לחייב לנסות ככל האפשר להגיע להסדר תשלומים מול הוצאה לפועל, גם אם אין לו יכולת לעמוד בהשבת מלוא סכום החובות. זאת, משום שחייבים שמשלמים את חובם זכאים להטבות מסוימות בהוצאה לפועל. 

סטטוס ״חייב משלם״

חייב אשר עומד במספר תשלומים שנקבעו לו, יכול להגיש בקשה להוצאה לפועל כי יכירו בו בסטטוס של ״חייב משלם״.

סטטוס של ״חייב משלם״ מזכה את החייב בהפחתה משמעותית בת 25%  בריבית הפיגורים הנלווית לחוב, וכן בביטול או עיכוב הליכים מסוימים המתנהלים נגדו כגון עיקול חשבון עו״ש, עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת והגבלה על רישיון נהיגה. 

קבלת סטטוס של ״חייב משלם״ יכולה לשפר משמעותית את מצבו של החייב. גם אם אין בידכם את הסכום המלא להסדרת החובות מומלץ להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל כדי למצות את זכויותיכם, ועל מנת להקל ולו במעט את הליכי הגבייה. 

סיום ההליך בהוצאה לפועל

תיק נגד חייב בהוצאה לפועל נסגר אם החוב נפרע או אם הזוכה ביקש לסגור את התיק נגד החייב. 

אם החייב נקט בפעולות שהביאו להסדרת החוב לפירעון המלא, באופן אוטומטי ייסגר התיק נגדו על ידי מערכת ההוצאה לפועל, תוך חודשיים מיום פירעון החוב. במידה ולא נסגר התיק, החייב יכול להגיש בקשה לסגירתו.

לא פעלתם בזמן להסדרת החוב? החלו נגדכם בהליכי גבייה? החוב והריביות הולכים ונצברים? עדיין יש מה לעשות! לקריאה מורחבת על הליך חדלות פירעון, לשעבר ״פשיטת רגל״ לחצו כאן.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף ליחידים, עסקים וחברות, ומלווה צדדים במסגרת הליכי חדלות פירעון והסדרת חובות. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח לעמוד לרשותכם ולייצג אתכם תוך שימוש בחשיבה פורצת דרך, ביכולות ובניסיון אשר רכשנו עם השנים.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

עורך דין הוצאה לפועל - קצת על האפשרויות העומדות לחייב אשר יש לו טענות כלפי חוב

נשלחה לכם אזהרה מהוצאה לפועל ואתם מתנגדים לעצם החוב?

אלו האפשרויות העומדות בפני חייב שקיבל אזהרה אודות פתיחת תיק בהוצאה לפועל, ומעוניין להתנגד לעצם החוב:

להגיש התנגדות למהות החוב: אם קיימות סיבות בגינן החייב מתנגד לעצם החוב, למשל אם לטענתו זויף או נגנב שיק, אם או אם לטענתו של החייב לא התקבלה תמורה בגין שיק שמסר, עליו להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשת ״התנגדות לביצוע שטר״ המנמקת מדוע החייב מתנגד לחוב הנטען נגדו. 

את ההתנגדות לביצוע שטר יש להגיש במועד שנקבע לכך באזהרה. אם הוגשה התנגדות, רשם ההוצאה לפועל יעכב את ההליך בהוצאה לפועל ויעביר את התיק לבית המשפט ומעתה והלאה התיק יתנהל בבית המשפט.

להגיש התנגדות לסכום החוב באמצעות העלאת טענת פרעתי: חייב הטוען ששילם את החוב, ולכן אינו חייב עוד לשלם את כולו או חלקו עליו להגיש בקשה שבה יטען ״טענת פרעתי״ לרשם ההוצאה לפועל. טענת פרעתי היא טענה אותה יש לטעון רק כאשר היא מבוססת ונתמכת בנימוקים חזקים, ראשית, מאחר שיש בה הודאה ראשונית בעצם קיום החוב, ושנית, מן הסיבה שאם טענה זו נדחית, ונמצא כי לא היה לה יסוד, רשם ההוצאה פועל עלול להטיל על החייב הוצאות מיוחדות. 

עורך דין ביטול הגבלות - קצת על ההגבלות אשר ניתן להטיל על חייב בהליכי הוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל היא בעלת הסמכויות להטיל על החייב מגבלות שנות כחלק מהמנגנון לגביית חובות.

בין היתר ניתן הטיל על החייב את המגבלות הבאות:

  • עיקול מקרקעין
  • עיקול רכב
  • עיקול משכורת
  • עיקול חשבון בנק
  • עיקול כספים המצויים אצל צדדים שלישיים
  • הגבלה על שימוש או חידוש רישיון נהיגה
  • עיכוב יציאה מהארץ
  • מאסר לחייב מזונות בלבד

עורך דין ביטול הגבלות יפעל להסרת ההגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל, ויביא להסדרה של חובכם.

עורך דין פשיטת רגל - קצת על חוק חדלות פירעון החדש

פשיטת רגל היא שמו הקודם של הליך ״חדלות פירעון״.

בחודש ספטמבר 2018 נכנס לתוקף חוק חדש: ״חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע״ח 2018״.

החוק החדש שינה לטובה את מצב ציבור החייבים ושם דגש על שיקומו של החייב והחזרתו לפעילות כלכלית.

החל מכניסת החוק לתוקף, חייב אשר יעמוד בתנאים הקבועים בחוק יהיה זכאי לקבלת הפטר.

בשונה מהליך פשיטת רגל הקודם, הליך חדלות הפירעון הנוכחי קובע מספר קריטריונים ברורים וידועים מראש אשר חייב שיעמוד בהם יקבל הפטר בסיום ההליך.

להמשך קריאה ולמידע נוסף אודות השירותים אשר מעניק משרדנו בתחום לחץ כאן.

Leos