עורך דין ביטול הגבלה | מתי נצטרך וכיצד להיערך ? | מהם המגבלות שתוכלו לפתור
ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין ביטול הגבלה

עורך דין ביטול הגבלה – מתי נצטרך וכיצד להיערך?

אדם ששקוע בחובות יודע כי יש לכך השלכות רגשיות ונפשיות כואבות ונראה כי החלק הכואב והמטריד ביותר עבור החייב, הוא יכולתם של הנושים להיכנס לעומקם של חייו הפרטיים ולנקוט נגדו צעדים קשים תוך הטלת הגבלות קשת במטרה להפעיל עליו לחץ ולגרום לו לשלם את חובותיו.

לשכת ההוצאה לפועל שהיא ידו הארוכה של הנושה ומהווה הזרוע הביצועית בהליכי גביית חובות במדינת ישראל, אוחזת בסמכויות נרחבות המאפשרות לה להטיל הגבלות ועיקולים שונים על חייבים שלא משלמים את חובם בתיקי הוצאה לפועל.

לעיתים גם מי שמעוניין לשלם את חובותיו אך אין בידו אפשרות לעשות זאת, עלול למצוא את עצמו במצב שבו שכרו מעוקל, רישיון הנהיגה שלו מוגבל ואף נאסר עליו לצאת מן הארץ, כאשר אלו רק חלק קטן מההגבלות שחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 מאפשר להטיל.

חשוב לדעת כי באמצעות פניה לעורך דין לביטול הגבלות בהוצאה לפועל, ניתן לפעול לביטול ההגבלות המכבידות, ולנהל לחיים תקינים ובמקביל לפעול להסדרת החוב. 

לפניכם סקירה של סוגי ההגבלות בהוצאה לפועל, אותן ניתן להטיל על חייב שלא משלם את חובו, וכן הדרכים בהן ניתן לפעול לביטול הגבלות אלה בסיוע עו"ד ביטול הגבלות:

ביטול מאסר מזונות

ראשית חשוב להבהיר, כי שימוש בכלי של מאסר חייב בהוצאה לפועל אפשרי רק במקרה של חוב מזונות.

המחוקק מייחס חשיבות גבוהה לגביית חוב מזונות. דוגמה לכך היא כי גם אם ניתן לחייב הפטר (צו למחיקת חובות), חוב המזונות הוא בין החובות היחידים שלא ימחקו.

סכום המזונות נקבע בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה, ונועד לדאוג להבטחת רווחתם של קטינים.

לגביית חוב מזונות הוקצה מסלול מיוחד בהוצאה לפועל במסגרתו ניתן לנקוט בהליכי מאסר נגד חייב שלא משלם.

בעבר הייתה אפשרות לאסור חייב שהתחמק מתשלום חוב מכל סוג, כאמצעי גבייה אולם מאז ביצוע תיקון 43 לחוק ההוצאה לפועל בשנת 2014 , מאסר חייב אפשרי אך ורק בגין חוב מזונות, כאמור.

נוכח העובדה כי, שלילת חירותו של אדם הינה אחת הסנקציות הקשות ביותר בספר החוקים, הרי שיעשה בה שימוש רק במקרים חריגים.

מאסר חייבים במזונות לא יעלה על 21 ימים ולא יתבצע אלא אם ההוראה על המאסר ניתנה בנוכחות החייב או שנשלחה התראה לחייב על כך וחלפו 14 יום ממועד שליחת ההתראה.

קיבלתם צו מאסר בגין חוב מזונות? אם טרם פעלתם בתיק ההוצאה לפועל, עליכם להתחיל בטיפול באופן מיידי.

ככל ואינכם מיוצגים על ידי עורך דין, באפשרותכם לבקש מרשם ההוצאה לפועל עיכוב ההחלטה על מאסרכם בגין חוב המזונות, על מנת להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

הבטן הרכה של מרבית החייבים היא שלילת רישיון נהיגה. לשכת ההוצאה לפועל מוסמכת להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה ולכן לא כדאי להמעיט בערכה של הגבלה כה משמעותית וקיצונית זו. 

מיותר לציין שהיכולת להתנייד ברכב היא חיונית על מנת להגיע למקום העבודה וממנו, לנהל חיי משפחה וחיי חברה תקינים, ובמקרים מסוימים הגבלת רישיון עשויה להיות קשה ומשמעותית הרבה יותר ככל ומדובר ברישיון נהיגה שהחייב זקוק לו על מנת לעסוק בעבודתו. 

חשוב לדעת, כי ההגבלה תבוטל ולעיתים לא תוטל כאשר שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הגבלה על רישיון נהיגה עלולה לפגוע באופן חמור בעבודתו של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או במקרים בהם התברר, כי רישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.

כיצד ניתן לבטל שלילת רישיון נהיגה?

על מנת לבטל מגבלה זו, יש להגיש בקשה מנומקת לרשם ההוצאה לפועל או אל בית המשפט בו מתנהל ההליך. במסגרת הבקשה יש לפרט מדוע יש לבטל את ההגבלה על רישיונו של החייב. 

חוק חדש שנחקק בעקבות משבר הקורונה קובע כי לא יוטלו על חייבים בהוצאה לפועל הגבלות רישיון למשך חצי שנה.

חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020, קובע כי מיום 26.8.2020 ועד ליום 27.2.2021 לא יוטלו הגבלות רישיון חדשות וההגבלות שהוטלו לפני תחילתו של חוק זה ולא נכנסו לתוקף יהיו בטלות.

מה לגבי הגבלות רישיון נהיגה שיוטלו לאחר חודש פברואר 2021?

עורך דין ביטול הגבלות יוכל לפרט בפניכם את המצב החוקי העדכני ואת האפשרויות העומדות בפניכם אם רישיון הנהיגה שלכם הוגבל. 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו של חייב שאינו משלם ובעיקר כאשר יש יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.  

איש אינו מעוניין שישללו ממנו את האפשרות לצאת מהארץ. בין אם מדובר בביקור משפחה המתגוררת בחו״ל ובין אם מדובר בטיסת עסקים או אפילו נופש. לא מיד החייב מודע לכך שניתן צו עיכוב יציאה נגדו ולעתים החייב מופתע לגלות בשדה התעופה כי נאסר עליו לצאת מהארץ. במידה ומנוהלים נגדכם הליכים בהוצאה לפועל, ניתן לבצע בדיקה באמצעות עו"ד ביטול עיכוב יציאה מהארץ, אשר יבדוק עבורכם אם קיים צו עיכוב יציאה מהארץ נגדכם.

הטילו עליכם צו עיכוב יציאה מהארץ?

ישנן מספר אפשרויות:

  1. ניתן להגיש ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ.
  2. ניתן להגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ אם יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת.
  3. רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ במתן ערובה בהתאם לשיקול דעתו – מאמר המשך.

באמצעות התייעצות עם עורך דין ביטול הגבלות תיבחן האפשרות הטובה ביותר עבורכם לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ.

 ביטול עיקול משכורת 

אם חשבתם כי שכר העבודה שלכם מוגן מעיקולים, כדאי שתחשבו שוב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסיו של החייב ובגדר כך, ניתן לצוות גם על עיקול משכורתו של החייב.

חשוב לזכור, כי בחוב מזונות שאליו מתייחס המחוקק בחומרה כאמור, ניתן לעקל את כלל משכורתו של חייב. אולם, בחובות שאינם מסוג מזונות, לא ניתן לעקל את מלוא המשכורת ויש להשאיר בידי החייב סכום מינימאלי להבטחת מחייתו בכבוד, זאת בהתאם לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1981.

צו עיקול משכורת מתקבל אצל מעסיקו של החייב. מעסיק שלא יציית להוראה לעקל שכר של אחד מעובדיו, עלול להיות חשוף להליכי גבייה שינקטו ישירות כנגדו ע"י נושי החייב ואף צפוי לקבל זימון לחקירה.

הסכום שיש להשאיר לעובד מתוך שכר העבודה החודשי מתעדכן מעת לעת באתר רשות האכיפה והגבייה.

הוטל עיקול על משכורתך ואתה סבור, כי גובה העיקול חורג מהגובה המותר, באמצעות פניה לעו"ד ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל,  

היתרונות בפניה לעורך דין ביטול הגבלות

כמפורט לעיל, חייב שלא משלם את חובותיו חשוף למגבלות שונות ועלול למצוא את עצמו במצב בו איבד את רישיונו, את רכבו, משכורתו מעוקלת ובמצב בו הוא אינו יכול לעזוב את הארץ.

אם הוטלה עליכם מגבלה אחת או יותר, פניה לעורך דין ביטול הגבלות בעל ניסיון, אשר מכיר היטב את מערכות ההוצאה לפועל תסייע במקרים מתאימים לקבלת הבקשה לביטול ההגבלה.

אין במידע שנמסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

עיקול מקרקעין

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומים על שמו וכן על עיקול זכויות החייב במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה. תוצאות העיקול: העיקול יירשם בפנקסי המקרקעין וכל עוד לא בוטל, החייב לא יוכל לעשות או לרשום במקרקעין כל פעולה, למעט תשלום משכנתא אלא בהיתר מאת בית המשפט.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

עיקול משכורת

ניתן לעקל רכיבים מסוימים משכרו של חייב, אולם להשאיר בידו חלק מסוים מהשכר על מנת לאפשר מחיה בכבוד.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

עיקול חשבון בנק

לרשם ההוצאה לפועל סמכות לעקל גם את נכסי החייב המצויים בידי גורם שלישי, לדוגמא בנק. אם התקבל צו עיקול בבנק, הוא יחול על חשבונות החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי הבנק. לבדיקה האם חשבון בנק על שמכם מעוקל לחצו פה.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

הגבלה על רישיון נהיגה

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב הגבלה לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

עיכוב יציאה מהארץ

היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

מגבלות נוספות אשר ניתן להטיל על החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל:

מאסר לחייב מזונות בלבד

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מאסרו של חייב בתיק מזונות, לתקופה שלא תעלה על 21 יום ובמידה שנשלחה לחייב אזהרה או שההוראה על מאסר ניתנה במעמד החייב.

עורך דין הסדרת חובות יוכל לבטל את המגבלות שהוטלו עליכם במסגרת תיקי הוצאה לפועל ולהביא להסדרה של חובכם.

Leos