ליצירת קשר לחץ כאן:

התנגדות לצוואה

כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה, יבקשו יורשיו אשר להם הותיר את כספו ורכושו, לממשה, ע"י הגשת בקשה לקבלת צו המעניק לצוואה תוקף משפטי מחייב ומאפשר את קיומה הלכה למעשה.

יחד עם זאת, עוד בטרם תושלם קבלת הירושה ועם לכתו של המצווה לעולמו, צפויים להישמע קולותיהם של מי שטוענים כי הצוואה מקפחת אותם וכי חלוקת הרכוש לפיה אינה מוצדקת או ראויה. המתנגדים לצוואה רשאים להגיש את התנגדותם, במסגרתה יהא עליהם להצביע על הפגמים שנפלו בצוואת המוריש ואשר מצדיקות את פסילת הצוואה.

מרגישים שקופחתם ומעוניינים להגיש התנגדות לצוואה, מוזמנים לפנות למשרדינו לנו ניסיון רב בהליכים אלה

התנגדות לצוואה הנסיבות להגשתה

המתנגדים לצוואה ידרשו להוכיח, במסגרת התנגדות לצוואה, כי חלוקת רכוש המוריש על פי צוואתו נעשתה אגב מצב רפואי קשה בזמנים הרלוונטיים לעריכת הצוואה, או כי המוריש ערך את צוואתו תחת כניעה לעושק או לכפייה, כי לא היה כשיר לעריכתה בשל מצב נפשי או קוגניטיבי וכן טעמים נוספים המוזכרים בחוק כעילות לפסילת הצוואה והפקעתה – כדוגמת אי-עמידה בהוראות הדין והכללים הנוגעים לעריכת צוואה. המגיש התנגדות לצוואה יתבקש להוכיח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות את פסילת הצוואה, במסגרת הליך משפטי מורכב אשר יש לנהל באמצעות עורך דין לענייני צוואות וירושות.

התנגדות לצוואה – הזדמנות חד פעמית לעמוד על זכויותיכם

שימו לב – החל מיום פרסום הצוואה ניתן יהיה להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 ימים בלבד, הזדמנות בלתי חוזרת למנוע קיפוח ולעמוד על זכויותיכם ככל והנכם סבורים כי חלוקת הרכוש על פי הצוואה נובעת מנסיבות בלתי הוגנות או טעמים אחרים המצדיקים את פסילתה. כדי להבטיח עמידה בלוח הזמנים הקצר, בהתאם לסדרי הדין והפרוצדורה, ישנה חשיבות מכרעת בפניה לעורך דין לענייני ירושה, המנוסה בניהול הליכי התנגדות לצוואה.

זכרו כי הליכי ההתנגדות הינם הליכים מורכבים מאוד, הדורשים בחינה מעמיקה של ראיות, תיקים רפואיים, עדויות ומסמכים רלוונטיים אשר מעידים על מצבו של המוריש במועד עריכת הצוואה ואשר שופכים אור על מידת כשירותה, כאשר הייחודית בהליך היא העובדה כי העד המרכזי כבר אינו בחיים ולכן לאיסוף הראיות חשיבות מכרעת בהליך זה

משרדנו חסון פרץ – עורכי דין, מתמחה בהגשת התנגדויות וניהול ההליך בבית המשפט לענייני משפחה, בלווי המומחים וחוות הדעת הנדרשות.

אם אתם בעלי עניין בצוואתו של מוריש אשר הותיר אחריו צוואה ואתם סבורים כי היא אינה הולמת את דרישות הדין או שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, עליכם לתקוף את הבקשה למתן צו קיום הצוואה ולהעלות טעמים ראייתיים מספיקים להפקעתה. זאת ועוד, באמצעות עורך דין מיומן שיבטיח מיצוי מקסימלי של האפשרויות במסגרת ההליך.

חסון פרץ עורכי דין, מתמחים בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצווי קיום ובהגשת התנגדויות לצוואות.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/ מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר כי כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

Leos