הפטר חובות | מהו הפטר חובות, מהם התנאים לקבלת ההפטר ולאיזה סוגי חובות
ליצירת קשר לחץ כאן:

הפטר חובות

מהו הפטר חובות?

הפטר או במילים אחרות צו למחיקת חובות, הוא הדבר לו כל חייב מייחל. בכוחו של צו ההפטר להביא למחיקת חובות עבר ולפתוח עבור החייב שער לחיים חדשים ונקיים מחובות במטרה לאפשר לאותו אדם להתחיל לנהל את חייו הפיננסים בצורה נכונה ומחושבת יותר.

צו הפטר הוא השלב האחרון בהליך חדלות הפירעון, הצו יחתם ע"י בית המשפט לאחר שהחייב עמד בכל הקריטריונים הנדרשים ממנו בהליך, הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הפטר חובות – מי יכול לקבל?

בעבר, ניתן היה לבקש הפטר גם ללא כניסה להליך חדלות פירעון כיום אפשרות זו כבר אינה קיימת.

אם טרם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, חייב שנוהלו נגדו תיקים בהוצאה לפועל היה זכאי לבקש שיכריזו עליו ״כחייב מוגבל באמצעים״ ולאחר מכן לבקש הפטר – מחיקת חובות (בלשכת ההוצאה לפועל). החל מיום 15.9.2019 אפשרות זו אינה קיימת עוד והפטר יינתן אך ורק במסגרת הליך חדלות פירעון.

נמצאים בחובות וברצונכם להבין מה ההבדל בין חדלות פירעון, פשיטת רגל או הפטר? וכיצד עליכם לפעול?

עורך דין הפטר חובות אשר בקיא ומעודכן בכל השינויים המשפטיים יכול לסייע בניהול הליך של אדם המצוי בחובות לו תוך שימוש בכלים אותם מעניק החוק במסגרת חוק חדלות פירעון החדש. 

מהם התנאים לקבלת הפטר?

יתרון מרכזי ומשמעותי בחוק חדלות פירעון החדש הוא קביעת קריטריונים לקבלת הפטר, כך באפשרותו של החייב לדעת באילו תנאים עליו לעמוד על מנת להיות זכאי להפטר ולמעשה כך החייב נהנה ממצב של ודאות ויודע לאן פניו מועדות בכל שלבי ההליך.  

במסגרת הליך חדלות פירעון, הממונה על ההליך (הגורם המטפל בתיק של החייב), יקבע עבורו תשלומים חודשיים שעליו לשלם לאורך תקופת ההליך. קביעת גובה התשלומים החודשיים נעשית לאחר בדיקה קפדנית של מצבו הכלכלי של החייב, על סמך תצהירים ודיווחים שהחייב מגיש לאורך ההליך.

חייב יהיה זכאי להפטר, אם יעמוד בכל התשלומים שנקבעו לו במהלך הליך חדלות פירעון וזאת למשך ארבע שנים (לעיתים אף פחות), ישתף פעולה באופן מלא עם הממונה, ויעמוד בתוכנית שיקום כלכלי שנקבעה עבורו. 

עורך דין הפטר יסייע לך להתנהל בהליך חדלות פירעון בצורה האופטימלית כך שתוכל לעמוד בכל הקריטריונים לקבלת ההפטר המיוחל. 

הפטר לאלתר – אימתי?

במהלך הליך חדלות פירעון נקבעים עבור החייב דמי מחייה. זהו הסכום היחסי אשר יישאר בידי החייב מתוך סך ההכנסות שלו, ואשר לא ישמש להחזר חובותיו לנושים. 

דמי מחייה נקבעים בהתאם לקריטריונים מסוימים וקבועים.

אם ייקבע במסגרת הליך חדלות פירעון כי כושר ההשתכרות של החייב לא עולה על דמי המחייה שלו, תיבחן האפשרות לתת לחייב הפטר באופן מיידי.

במקרים מיוחדים וחריגים, כאשר ההכנסות של חייב אינן עולות על דמי המחייה המינימליים שנקבעו לו, רשאי הממונה על הליך חדלות הפירעון לתת לחייב הפטר מידי של חובות מבלי שהחייב יידרש לשלם מדי חודש את החזר חובותיו. 

חושבים שאתם זכאים להפטר לאלתר? עורך דין הפטר חובות יבדוק האם אתם עומדים בקריטריונים ויגיש את הבקשות המתאימות על מנת למצות את זכויותיכם.

האם ניתן לקבל הפטר לכל סוגי החובות?

ישנם סוגי חובות אשר נקבעו בחוק חדלות פירעון החדש עליהם לא יחול הפטר, והם:

  1. תשלום עונשי – לדוגמא פיצוי שנקבע בפס"ד פלילי .
  2. חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א- 2001.
  3. חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין.

עם זאת, גם לכלל זה יש יוצא מן הכלל.

קיימות נסיבות חריגות מסוימות אשר בהתקיימן לבית המשפט תהא הסמכות להורות על מחיקת חוב שבדרך כלל לא יינתן לגביו הפטר. נסיבות חריגות עשויות להיות לדוגמה, גיל מבוגר מאד או מצב בריאותי רעוע של החייב, בחוב מזונות – מצב כלכלי טוב של זכאי המזונות.

האם ניתן לבטל הפטר לאחר שהתקבל?

התשובה היא חד משמעית כן, ניתן לבטל הפטר. הדרך לקבלת הפטר היא ארוכה ורצופת קריטריונים שעל החייב לעמוד בהם, כאמור, ועבור חייבים רבים מדובר בצעד משנה חיים ובאפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה, אולם מתן הפטר הוא צעד הפיך, ובית המשפט רשאי לבטלו בכל זמן, אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. התגלו עובדות חדשות שאילו היו ידועות לבית המשפט לפני מועד ההפטר היה בהן כדי להאריך את תקופת התשלומים.
  2. החייב לא סייע לנאמן או לא שיתף עמו פעולה או הפר, לאחר מועד ההפטר, תנאי מהותי מתנאי הצו לשיקום כלכלי כאמור באותו סעיף.

קיבלתם הפטר? עכשיו צריך לשמור עליו. בתי המשפט כבר ביטלו צווי הפטר שניתנו בשל נסיבות בהן החייב הסתיר מידע או פעל בחוסר תום לב לאחר מתן ההפטר. לדוגמא, כאשר חייבת לא דיווחה על היותה יורשת זכויות בדירה או כאשר חייב רכש רכב יקר במסגרת הליך פשיטת רגל. עורך דין הפטר ידע לייעץ באילו צעדים יש לנקוט על מנת למזער ככל האפשר את הסיכוי לביטול הפטר, לאחר שניתן. 

 

אין במידע שנמסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

Leos