ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית – הסכסוך המשפטי – מורה נבוכים – מדריך שני בסדרה

מדריך זה הוא החלק השני בסדרת מדריכים בת שלושה חלקים אשר עושים קצת סדר לנאלצים להתמודד עם הליכים משפטיים – הדברים המפורטים בהמשך מדריך זה בדומה למדריכים הנוספים בסדרה השלב הטרום משפטי והליך הערעור יסייעו לכם להבין מה תפקידו של עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית, מהי הפרוצדורה הנוהגת בבתי המשפט, ויהוו מעין היכרות בינכם לבין שלביו המרכזיים של ההליך המשפטי.

לידתו של ההליך המשפטי:

לרוב, הליך משפטי אזרחי – מסחרי בא לעולם בהגשת כתב תביעה. כתב התביעה הוא מסמך אשר פותח את ההליך ומוגש לבית המשפט על ידי תובע, בכתב התביעה מפורטות העובדות והנסיבות אשר סובבות את הסכסוך, וכן מפורטים בו "הסעדים", "הדברים" שהתובע מבקש מבית המשפט להעניק לו בשל אותו סכסוך, אותם סעדים יהיו לרוב סעדים "כספיים" או סעדים "הצהרתיים".

סעדים כספיים הם סעדים המגלמים בחובם ערך כספי כלשהו, לדוגמה פיצויים, תשלום תמורה בגין שירותים שניתנו, עמידה בחיובים כספיים הנובעים מחוזה, השבה של כספים וכדו'.

סעדים הצהרתיים הם סעדים אשר מצהירים דבר כלשהוא ביחס למישהו או משהו, לדוגמה כתב תביעה במסגרתו מתבקש בית המשפט להצהיר כי נכס מסוים הוא בבעלות מישהו מסוים, או כתב תביעה במסגרתו מתבקש בית המשפט להצהיר כי אדם מסוים ביצע פעולה מסוימת, או שעליו לבצע או להימנע מביצוע פעולה מסוימת.

כדי שבסופו של הליך תובע יזכה לקבל את שדרש במסגרת כתב התביעה שהגיש (במלואו או בחלקו), עליו להוכיח ברמת הוכחה של 51%, כי העובדות המפורטות בכתב התביעה שהגיש אכן קרו, כי הן מגבשות את "עילות התביעה" להן הוא טוען במסגרת ההליך, וכן להצדיק את מתן אותם הסעדים שביקש. עילת תביעה היא בעצם התקיימות של מסכת העובדות הנדרשות כדי לזכות את התובע בקבלת הסעד שהוא מבקש.

בעניין זה נציין, כי תוצאותיו של הליך משפטי אינן בינאריות ואינן בבחינת 0 או 100, כך שתביעה יכול שתוכח ותתקבל באופן חלקי, באופן מלא או בכלל לא. אותו הדין גם לעניין הסעד, תובע יכול שיזכה בסעד אשר ביקש בתביעתו במלואו, בחלקו או בכלל לא.

חשוב להבין במישור זה כי על מנת שסכום התביעה שנקב תובע בכתב תביעתו יהיה הסכום אשר ייפסק על ידי בית המשפט בסופו של הליך נדרש התובע להראות ולהוכיח כי סכום זה הוא אכן סכום הנזק אשר נגרם לו. הפרזה בסכום התביעה, לא בהכרח תעניק לתובע סעד גבוה, אם כי תחייב אותו בתשלום אגרה גבוהה יותר, ולעיתים תשפיע על הערכאה בפניה ידון הסכסוך. לכן עת בוחנים הגשת כתב תביעה באמצעות עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית, יש לדאוג לכך שהסכומים הנתבעים יהיו הגיוניים וברי הוכחה.

עם פתיחת ההליך, על התובע להמציא לנתבע את כתב התביעה. לרוב, על הנתבע להשיב לכתב התביעה תוך 60 ימים מיום המצאת כתב התביעה לידיו. מסמך זה, נקרא בשפה המשפטית כתב הגנה. במסגרת כתב ההגנה, על הנתבע לתת את נקודת המבט שלו ביחס למסכת העובדות והנסיבות שהוצגו בכתב התביעה וכן להכחיש או להודות במעשים ו/או במחדלים המיוחסים לו במסגרת כתב התביעה. ככלל, טענה אשר לא הוכחשה במסגרת כתב ההגנה על ידי הנתבע קיימת לגביה חזקה שהנתבע מסכים לה.

לאחר הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע, עומדת לתובע האפשרות להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה תוך 15 ימים מיום המצאת כתב ההגנה לידיו. הגשת כתב תשובה איננה חובה, ובמקרה שלא הוגש על ידי התובע כתב תשובה, הרי שבשונה מהאמור לעיל ביחס לכתב הגנה, רואים בכלל הטענות המפורטות בכתב ההגנה כמוכחשות על ידו.

כתב תביעה וכתב הגנה הם בבחינת היסודות עליהם בנוי ההליך המשפטי, וככלל לא ניתן להעלות טענות עובדתיות אשר לא נטענו במסגרתם בשלבים מאוחרים יותר של ההליך. לכן, בעת הגשת כתב תביעה או הגשת כתב הגנה, יש לוודא כי כתבי טענות אלה מוגשים כדבעי, לאחר שקילת כלל השיקולים, ולאחר העלאת כלל הטענות אשר יסייעו לך להגיע למטרותיך בתום ההליך, בין אם אתה תובע ובין אם אתה נתבע.

על מנת שתביעתך או הגנתך לא תהיה "חלשה" ותביא להתמוטטות קו הטיעון אשר מוצג על ידך בהמשך ההליך, יש לערוך כתבי טענות אלה בחרדת קודש, תוך ראיה מרחבית וארוכת טווח. לשם כך עליך לבחור בעורכי דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית מנוסים, יצירתיים ויסודיים אשר יסייעו לך לעמוד במשימה מורכבת זו.

חסון פרץ – משרד עורכי דין

“לקוחותינו יודעים ומרגישים תמיד שדלת המשרד פתוחה בפניהם לכל שאלה”

מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם

שלב העדויות – הוכחות:

לאחר הגשת כתב תביעה על ידי התובע, ולאחר הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע בהליך, מגיע השלב העיקרי והוא הליך ההוכחות. בהליך אזרחי ככלל עדותו של עד נחלקת לשלושה חלקים.

תחילה, נחקר העד בחקירה ראשית על ידי הצד שזימן אותו, החקירה הראשית היא חקירה ידידותית לנחקר. במסגרת החקירה הראשית מספר העד את הסיפור מנקודת מבטו ולא נשאל שאלות קשות ומדריכות. ככלל, לא מתקיימת חקירה ראשית בהליכים אזרחיים על דוכן העדים בבית המשפט, והיא מוגשת בכתב מבעוד מועד ע"י הצד אשר העד מעיד לטובתו במסמך המכונה "תצהיר עדות ראשית".

לאחר הגשת תצהיר עדות הראשית, מגיעה החקירה הנגדית. במסגרת החקירה הנגדית חוקרים את העד יתר הצדדים בהליך המשפטי. מטרתה של החקירה הנגדית היא לערער את העדות שמסר אותו העד (בין אם בחקירה ראשית על הדוכן ובין אם בתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעמו), וכן לעמת אותו עם שאלות קשות ועם נתונים ועובדות אשר איננו מעוניין לחשוף. מטרתה של החקירה הנגדית היא לחשוף את האמת ולהביא למשפט צדק.

מיותר לציין שחקירה נגדית היא חקירה פחות ידידותית מחקירה ראשית, לעיתים נשאלות בחקירה זו שאלות פולשניות, שאלות קנטרניות ושאלות שלא נעים לעד לענות עליהן. במישור זה, תפקידו של עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית המייצג צד בהליך נוגע לשני מישורים עיקריים:

הראשון, ביחס לחקירת הלקוח אותו הוא מייצג, על עורך הדין להיערך יחד עם הלקוח לחקירה הנגדית בצורה הטובה ביותר מבעוד מועד, וכן להתנגד בזמן אמת לשאלות אשר אין הן מעניינו של ההליך אך התשובות עליהן יכולות להשפיע על ההליך וליצור הטיות שגויות ביחס ללקוח בראשו של השופט, וכן לפגוע ברושם שהוא מותיר על בית המשפט.

השני, ביחס לחקירת הצד שכנגד, על עורך הדין להתכונן בצורה המעמיקה ביותר לחקירה זו, ולייצר חקירה אשר תחשוף ותסחט מהנחקר מידע שאין ברצונו לתת ביחס לשאלות שבמחלוקת, זאת על מנת שבעתיד יוכל עורך הדין להשתמש במידע זה על מנת להשיג ללקוח את התוצאות לשמן הוא נשכר.

בסופה של החקירה הנגדית מגיעה חקירה חוזרת, בחקירה החוזרת שוב נרגעות הרוחות, הצד החוקר הוא הצד אשר הזמין את העד להעיד, השאלות הן נינוחות יותר והן נועדו להבהיר ולבאר תשובות מסוימות אשר נתן העד במהלך חקירתו הנגדית אשר ללא הבהרתן יכולות טענות אלה לעמוד לעד זה לרועץ. גם לחקירה החוזרת יכול להיות לעיתים משקל מכריע בהליך, והעלאת השאלות הנכונות בפני העד לאחר חקירתו הנגדית יכולות לשפוך אור על פינות חשוכות אשר נותרו מחקירתו הנגדית ואשר דורשות הבהרה. על מנת שחקירה חוזרת תהא יעילה על עורך הדין העורך אותה להיות ערני, מרוכז וחד לכל אורך החקירה הנגדית, להבין מה הן אותן הנקודות אשר דורשות הבהרה, ולהבהירן במהלך החקירה החוזרת.

על מנת שתוכל לצלוח את הליך ההוכחות בצורה מיטבית, עליך לוודא כי עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית המייצג אותך אכן מנוסה בחקירות מסוג זה, יסודי, יצירתי ובעל יכולת תגובה חדה ומהירה.

שלב הסיכומים:

שלב הסיכומים כשמו נועד לסכם את ההליך המשפטי. במסגרת הסיכומים פורסים הצדדים את כלל הטענות אשר העלו בהליך, תחילה פורסים הם את המסכת העובדתית אשר הציגו לאורך ההליך, ומראים לבית המשפט כי מסכת עובדתית זו הוכחה במסגרת ההליך המשפטי וכי מסכת העובדות אשר הציג הצד מנגד הופרכה, לאחר מכן מיישמים הצדדים על מסכת העובדות שהוכיחו את החוק ואת הדין ומראים ככל ומדובר בתובע בהליך, שהוא אכן זכאי לסעדים שדרש במסגרת ההליך, וככל שמדובר בנתבע, שהתובע לא זכאי לסעדים אלה.

שלב הסיכומים הוא השלב החשוב ביותר בפן "המשפטי" של ההליך, שכן עד לשלב זה הצדדים כמעט ולא מעלים טענות משפטיות, וחלף זאת מתעסקים בעיקר בעובדות אשר סובבות את הסכסוך. בשלב הסיכומים אורג עורך הדין הלכה למעשה את אסטרטגיית ניהול ההליך שבחר בתחילת הדרך לכדי אריג סופי, החל בתוויית העובדות שבחר לציין בכתבי הטענות, דרך שזירת השאלות שבחר לשאול והתשובות שרצה לקבל בהליכי ההוכחות, וכלה ביישום אלה על הכללים המשפטיים לאורם בחר לנהל את ההליך. על עורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית לבצע מלאכתו זו בכובד ראש ובדייקנות מרבית, וכן לתת התייחסותו לכל טענה מהותית אשר הועלתה בהליך, שכן טענה אשר נטענה בהליך אך לא מצאה מקום או התייחסות בסיכומים נחשבת כאילו נזנחה.

פסק הדין:

לאחר שלב הסיכומים, ולאחר שבית המשפט מעמיד לנגד עיניו את כלל הטענות והראיות אשר הוצגו בהליך, מגיע הוא לידי הכרעה ביחס לשאלות שבמחלוקת. על מנת שתובע יוכיח תביעתו נדרש הוא כאמור להראות כי מבחינה הסתברותית גרסתו גוברת על גרסת הנתבע ולו באחוז בודד אחד.

כאמור לעיל פסק הדין איננו עניין של 0 או 100, כך שתביעה יכול שתוכח ותתקבל באופן חלקי, באופן מלא או בכלל לא. כך גם לעניין הסעד, תובע יכול שיזכה בסעד אשר ביקש בתביעתו במלואו, בחלקו או בכלל לא. חשוב להזכיר במישור זה כי סכום התביעה שנקב תובע בכתב תביעתו במקרים מסוימים לא יהיה הסכום אשר ייפסק על ידי בית המשפט בסופו של הליך, ולרוב הפרזה בסכום התביעה, לא תעניק לתובע את הסכומים שנקב, אם כי תחייב אותו בתשלום אגרה גבוהה יותר בפתיחת ההליך. לכן כבר בשלב בחינת היתכנותה של התביעה, יש לוודא כי הסכומים הנתבעים יהיו הגיוניים וברי הוכחה.

אם אתה מצוי בפני נקיטת הליכים משפטיים – על ידך או נגדך – והגעת להחלטה כי ברצונך לנהל הליכים אלה כדבעי, עליך להבין ראשית את המכאניקה הכללית העומדת מאחורי ההליך המשפטי, לדעת בדיוק היכן אתה עומד, להבין את האסטרטגיות ואת אפשרויות הפעולה העומדות לך בעניין, ולהפנים את ההשלכות הכרוכות בדבר. זאת ניתן לעשות באמצעות פניה לעורך דין ליטיגציה מסחרית – אזרחית לצורך קבלת ייעוץ מיטבי בעניין. משרדנו מלווה תובעים ונתבעים בהליכים משפטיים במגוון תחומים, ואנו נשמח להעמיד לשירותך את ניסיוננו ויכולותינו המקצועיות בהליכים משפטיים פשוטים ומסובכים.

לקריאת מדריכים נוספים בסדרת ההליך המשפטי – קווים לדמותו, מורה נבוכים למתדיין הצעיר, השלב הטרום משפטי והליך הערעור.

הכותב הוא שותף מנהל במשרד חסון פרץ עורכי דין, העומד בראש מחלקת הליטיגציה במשרד ובעל ניסיון בייצוג בעלי דין בהליכים משפטיים מגוונים.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

חסון פרץ – משרד עורכי דין

“לקוחותינו יודעים ומרגישים תמיד שדלת המשרד פתוחה בפניהם לכל שאלה”

מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם