מה זה ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא לב ליבה של הרפורמה בדיני האפוטרופסות, המאפשרת לאדם להסדיר את ענייניו האישיים כאשר כשירותו מלאה ומייתר את הצורך בהזדקקות לשירותיו של בית המשפט על מנת שימונה לו אפוטרופוס אשר יפעל בשמו.
מאחר ומדובר במהפכה של ממש, יש חשיבות רבה בהבנת ההבדלים בין ייפוי כח מתמשך להליך האפוטרופסות, עליהם תוכלו לקרוא במאמר נוסף בנושא באתר.

במאמר זה, נעמוד על סוג הבקשות והדרישות אשר יכול אדם להכניס בעת עריכת ייפוי כח מתמשך על מנת להבטיח שרצונותיו יישמרו גם במידה של אבדן כשירות. יצויין לעניין זה כי בניגוד לייפוי כח רגיל אשר תוקפו פג בעת אבדן כשירות האדם הממנה, בייפוי כח מתמשך המצב הפוך – וזה ייכנס לתוקפו עם אבדן כשירותו של האדם הממנה.

ישנם לא מעט נושאים אותם ניתן להסדיר בעת עריכת ייפוי כח מתמשך, ובהקשר זה, תפקידו של עורך הדין המלווה אשר עבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים לעזור לאדם לתפור למידותיו את המסמך המתאים לו ביותר.

ייפוי כח מתמשך – בעניינים כלכליים

ייפוי כח מתמשך יכול לכלול הנחיות מפורשות באשר להתנהלות כלכלית לאחר אבדן כשירותו של אדם לנהל את ענייניו הכספיים בעצמו.

כך ניתן בראש ובראשונה להסדיר את ניהול חשבונות הבנק, התחייבויות כלכליות עתידיות של הממנה (הלוואות, משכנתא, וכיוב'), ניהול חסכונות כגון פנסיה, קרנות השתלמות ועוד.

כמו כן כאשר מדובר בניהול כלכלי, מומלץ להיעזר בעורך דין חוזים, ניתן לרדת לרזולוציות של הסדרת סכומי כסף ומתנות אשר יינתנו בשם הממנה בחגים ובאירועים שונים לנכדים למשל ואפילו לאופן מתן תרומה לעמותות וצדקה גם כאשר הממנה אינו כשיר לעשות זאת עוד בעצמו.

ייפוי כח מתמשך – בעניינים אישיים


כאשר אדם מייפה את כוחו של מי שיטפל בו לאחר אבדן כשירות עומדת לו האפשרות להסדיר באמצעות ייפוי כוח מתמשך לא מעט נושאים מהותיים הנוגעים לאורחות חייו לאחר אבדן הכשירות. כך למשל הסדרת נושאים הקשורים בשמירת דת ומצוות או השתתפות בחיי הקהילה.

ייפוי כח מתמשך – מגורים


בעת עריכת ייפוי הכח, ניתן להסדיר את מקום מגוריו של הממנה. כך יוכל להחליט האם ברצונו להמשיך ולהתגורר בביתו, או שמא בדיור מוגן ואף יוכל להחליט בעצמו מבעוד מועד באיזה שלב תפקודי יועבר למוסד סיעודי.

עוד יוכל להחליט כי במידה ויועבר לדיור מוגן או מוסד מה ייעשה בדירת מגוריו – האם זו תימכר, תושכר או תעמוד כמות שהיא עד להחלטה אחרת של מיופה הכח. מומלץ להיעזר בעורך דין לדיני מקרקעין.

ייפוי כח מתמשך – בעניינים רפואיים


אדם יוכל להחליט מבעוד מועד אילו החלטות רפואיות יוכל מיופה הכח לקבל בעבורו ואף לפרט באיזה רף רפואי יוכל המיופה לקבלן. יחד עם זאת, בכל האמור לעניינים רפואיים, ייתכן כי בנוסף לעריכת ייפוי הכח המתמשך בידי עורך הדין, יידרשו חתימותיהם של בעלי מקצוע רפואיים רלוונטיים – פסיכיאטר, רופא, אח, או עובד סוציאלי.

חשוב לציין – בעת עריכת ייפוי כח מתמשך ניתן למנות מיופה כח לניהול כלל העניינים שהוזכרו לעיל, או לחלקם בלבד. ניתן לבזר את כוחם של המיופים ולמנות מספר מיופים אשר יתחלקו ביניהם בטיפול באדם הממנה, בין אם מטעמי הקלה על מיופיי הכוח ובין מתוך רצון להתאים את מקבל ההחלטות לתחומי הבנתו.

ניתן גם למנות מספר מיופי כח בו זמנית לכל הנושאים כאשר היתרון בכך טמון בעובדה שבמידה ונבצר מאחד מהם למלא אחר תפקידו, יוכלו להמשיך מיופי הכח האחרים לפעול לניהול ענייניו של המייפה.

עוד ניתן, על מנת לוודא שניהול ענייניו של המיופה נשמרים כפי שהתכוון לכך, לכלול בייפוי הכח התניות שונות, אשר יפרטו באילו מקרים ייאבד מיופה הכח את מינויו ויוחלף במיופה אחד.

החידוש הגדול אם כך ברפורמת ייפוי כח מתמשך הינה בכך שהיא שמה את מוקד הכח של קבלת ההחלטות של האדם על חייו בידיו שלו, ובטרם הוא מאבד את כשירותו ונדרש לסעדיו של בית המשפט שיחליט עבורו.

עורך דין גל חסון מוסמך משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מרצה בתחום וערך עשרות ייפוי כוח עם תחילתה של הרפורמה בחוק כאשר לדעתו ייפוי הכוח מתמשך הינו מסמך חובה בדומה לביטוחים אותם  ולא רחוק היום בו כל אדם ידאג לעשותו כאשר במקרים רבים ייפוי כוח מתמשך עשוי לחסוך הליכים ביורוקרטים רבים ולהציל חיים.